สวัด ดีคับ ทุกๆคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษเเละการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ เเละเข้าใจ การเรียนจะเป็นเเบบตัวต่อตัวในห้องเรียนหากคุณไม่สะดวกสามารถเรียนได้ทาง Skype ได้ครับ เเต่ละบทเรียนจะมีระยะเวลาเรียน 10 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง ค่าสมัครลงเรียน 200 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง เละจ่ายเงินก่อนลงเรียนทุกครั้งครับ